Ohlédnutí za oslavou -Lughnasad/Dožínky 

DOŽÍNKY (Lughnasadh)

ve středu 2.srpna 2023 od 19hodin.

 Oslava vrcholu léta, sklizně a hojnosti

Ale také přátelství a vděčnosti za dary, které v životě máme.DOŽÍNKY

Ohlédnutí za prožitým večerem ve společnosti žen mě vede opět k zamyšlení. Vše plynulo tak nějak přirozeně a spontánně, i když vždy předem chystám program, za chodu se mění, stejně, jako rozpoložení nás všech. 

Při ručním splétání věnců a kytic z darů přírody se z nás řinula slova, spousta slov, jak vody v řece, zároveň odplouvala s jejich vyslovením kamsi do dáli, do moře. Stále častěji s nastupujícím uvolněním přicházel smích. Věnečky nabíraly svých tvarů a krásy a po jejich dotvoření byly vystaveny k dozdobení společné hodovní tabule.

Význam Hojnosti našeho života nabral během večera uvědomění a nových tvarů. Zcela zastínil bolesti a ztráty. 

Ano, jsme v HOJNOSTI.

Tanec přinesl spoustu radosti, uvolnění a vyplavení dalšího, co už nechceme vláčet dál.

Seděly jsme, hodovaly, povídaly, i mlčely dlouho do noci.

Pro mě Dar největší: děkuji za přátelství, která blízko kolem mě vznikají a jsou. Děkuji za DOMOV. 


VÝZNAM tohoto období z pohledu tradic Kola roku

Naše civilizace si již zvykla, že vše je k dispozici a navíc v jakoukoliv roční dobu, v obchodě. Naši předkové ovšem tuto možnost neměli. Vše museli s rozmyslem vypěstovat a pokud se zadařilo a úroda byla hojná, měli opravdu velký důvod k oslavě. Slavnostně končili a loučili se s jedním obdobím, aby pak mohli vstoupit do období dalšího. Zároveň ctili dary přírody. Radovali se s vděčností za vše, co dokázali a co jim příroda poskytla.

Dožínky (žně) tak patřily k nejvýznamnějším oslavám roku. Bohatství, hojnost, úroda, k tomu přináleželo i přátelství a společenství rodiny, přátel, vesnice. Ať už to byli Slované nebo Keltové, vždy na vrcholu léta, tedy v období sklizně mohli společně oslavit hojnost, které se jim dostalo.
Stejně jako my, pokud si něco sami vypěstujeme, to pak, panečku, úplně jinak chutná Navíc díky tomu dochází k úzkému propojení se s přírodou, daleko více vnímáme její cykličnost, počasí, zkoumáme jejich zákonitosti, stav půdy, hrabeme se v zemi, ve snaze zajistit rostlince potřebný komfort, a tím se i úzce se Zemí propojujeme.